>> 30/11/2564 ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกพลศึกษา)
 ( ประกาศโรงเรียน )

--------------------------------------------------------- 
>> (ปิดรับ) 17/11/2564 ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง รับสมัคร
บุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกพลศึกษา)
 ( ประกาศโรงเรียน )

--------------------------------------------------------- 
>> 31/03/2021 Come and join us!
Phattharayan Witthaya School wants english teacher 
who can teach in secondary to high school level. 
We can offer 35,000 baht/month for Native Speakers 
or 23,000 baht/month for Non-Native Speaker.
Please send the resume to the school or directly contact 
the head of foreign languages department ( Mrs. Nutda) 
Tel. 0984264016 for more information.

---------------------------------------------------------
>> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เรื่อง 
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการ
ประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564
 ( ประกาศ )

--------------------------------------------------------- 
>> ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง การปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
 ( ประกาศโรงเรียน )

--------------------------------------------------------- 

>> ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ( ประกาศโรงเรียน )

--------------------------------------------------------- 

>> รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด (เพศหญิง) อายุไม่เกิน 50 ปี 
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในวันและเวลาทำการ

---------------------------------------------------------

 

 

 

 

         
 
         
      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>