>> ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ( ประกาศโรงเรียน )

--------------------------------------------------------- 

>> รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด (เพศหญิง) อายุไม่เกิน 50 ปี 
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในวันและเวลาทำการ

---------------------------------------------------------

>> การจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กึ่งแผงเหล็กดัด ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ประกาศโรงเรียน , เอกสารประกวดราคา )
				

				 

 

 

 

 

         
   
         
      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>