>> ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง การปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
 ( ประกาศโรงเรียน )

--------------------------------------------------------- 

>> 17/11/2020 Come and join us!
Phattharayan Witthaya School wants english teacher 
who can teach in secondary to high school level. 
We can offer 25,000 baht/month.Please send the resume 
to the school or directly contact the head of 
foreign languages department ( Mrs. Nutda) 
Tel. 0984264016 for more information.

---------------------------------------------------------

>> ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ( ประกาศโรงเรียน )

--------------------------------------------------------- 

>> รับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด (เพศหญิง) อายุไม่เกิน 50 ปี 
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในวันและเวลาทำการ

---------------------------------------------------------

>> การจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กึ่งแผงเหล็กดัด ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ประกาศโรงเรียน , เอกสารประกวดราคา )
				

				 

 

 

 

 

         
   
         
      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>