กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
 
 
 
น.ส.กมลวรรณ แก้วสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
09-8246-3896
น.ส.บุญรักษา จารุพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
08-0507-5372
นางยุวดี ทองยี่สุ่น
ครู คศ.3
08-6589-0175
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.สุกัณญาณี โสภา
ครู คศ.2
08-1007-7328
น.ส.ดวงกมล ฉวีรัตน์
ครู คศ.1
09-7238-2715
น.ส.นฤมล โก้เครือ
ครู คศ.1
08-5195-9558
     
     

น.ส.ลดา มนตรี
ครูผู้ช่วย
08-3012-5509

น.ส.ศุภิญญา ชาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
 
น.ส.กิรณา สังข์เสวก
ครูอัตราจ้าง
08-7161-5487
     
   
     
น.ส.ระลินทิพย์ อินทรมณเทียร
ครูอาสา
   
 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ลิ้งค์น่าสนใจ
 

100138
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
208
473
98702
1592
6297
100138