กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
 
 
     
นายสราวุธ แช่มช้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
08-1196-0296
น.ส.อรพิณ  เจริญสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย
 
นางอัญธริยามน เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ครู คศ.2
08-9915-6548
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.กรรณิการ์  จาบถนอม
ครู คศ.3
08-7152-3109
นางปิยนุช  ลอยเลิศหล้า
ครู คศ.2
08-9548-5245
นายธีรวัฒน์  สุดมณี
ครู คศ.1
09-7092-8707
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.กมลลักษณ์  เซี่ยงฉิน
ครู คศ.1
08-0425-7565
นายคณารักษ์  กิจประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
08-9523-0072
น.ส.พลอยศิริ  พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย
 

 

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
037073
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
201
1110
34677
3641
4637
37073

ลิ้งค์น่าสนใจ