กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 
 
 
นายอภิเชตุ  ทีปะปาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.2
08-1944-8043
น.ส.ณัฐดา  ลพสถิต
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
08-9411-3297
น.ส.ชมกสิณ  ดรุณอาภรณ์
ครู คศ.3
08-4669-8369
 
 
 
 
 
 
 
นางผการัตน์  กุลเรือง
ครู คศ.2
08-1830-6320
น.ส.วิไล  ตันเสียงสม
ครู คศ.3
08-1378-7557
นางพีรยา  อนันต์อาชญาสิทธิ์
ครู คศ.2
08-7160-0912
 
 
 
 
 
 
น.ส.มธุพร  สุเรนทรประสิทธิ์
ครู คศ.1
(ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน)
น.ส.ดรุณี  นาคธรรมขันธ์
ครูอัตราจ้าง
09-6713-9819
น.ส.ไอย์รฎา  ศรีชูพิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
08-1490-0389
 
 
 
 
 
 
Miss Arelli Joy  C.Manipis
ครูอัตราจ้างชาวฟิลิปปินส์
08-5183-3146
Miss Josephine  Lopez
ครูอัตราจ้างชาวฟิลิปปินส์

 
Miss Liu  Juan
ครูภาษาจีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miss Tang Yuan Ting
ครูภาษาจีน

 
 
 
 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
900116
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
110
1328
897755
4516
4412
900116

ลิ้งค์น่าสนใจ