กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 
 
 

น.ส.ณัฐดา ลพสถิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
09-8426-4016

นางภาณิศา อินทะวงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย

06-2353-7199

นายอภิเชตุ ทีปะปาล
ครู คศ.
2
08-1944-8043

 

 
 
 
นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
ครู คศ.3
08-7160-0912
น.ส.มธุพร สุเรนทรประสิทธิ์
ครู คศ.1

09-5556-0482
น.ส.แสงดาว กอพรม
ครูผู้ช่วย
09-3938-9795
 
 
 
 
 
 
นายศรัณย์ ภรณ์พิริยะนิยม
ครูผู้ช่วย
09-3350-1022
น.ส.อภิสรา สุขศรี
ครูผู้ช่วย
 
Miss Arelli Joy C.Manipis
ครูภาษาอังกฤษ
08-5183-3146
 
 
 
 
 
 
 
Miss Rosemarie Cruz Amen
ครูภาษาอังกฤษ
 
Miss Zhang Xueqing
ครูภาษาจีน
 
Miss Zhang Xueqing
ครูภาษาจีน
 

 

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
062617
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
106
514
61258
3657
4942
62617

ลิ้งค์น่าสนใจ