กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
นางรัตนา  นาคธรรมขันธ์
พนักงานธุรการระดับ 4
08-7008-7822
น.ส.พรพิมล  ดีมงคล
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
08-1194-7062
น.ส.ชลดา  รอดกำพล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
08-3443-7526
 
 
 
 
 
 
น.ส.กิรณา  สังข์เสวก
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
08-7169-9443
น.ส.สุคนธรส  พลายปั้น
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
08-8455-4322
น.ส.อรพรรณ  ปานมีทรัพย์
ครูพี่เลี้ยง
091-8825541
 
 
 
 
 
 
น.ส.ปราชญา  ราชปี
ครูพี่เลี้ยง
08-7171-4611
นายพีระยุตต์  สุจริยานุรักษ์
ครูพี่เลี้ยง
08-0022-2557
น.ส.กุลวดี  คูเมือง
ครูพี่เลี้ยง
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรินทร์  เกิดโพธิ์ชา
ช่างปูน ระดับ 4
08-9898-4830
 

 

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
900112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
110
1324
897755
4512
4412
900112

ลิ้งค์น่าสนใจ