กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
นางรัตนา  นาคธรรมขันธ์
พนักงานธุรการระดับ 4
08-7008-7822
น.ส.พรพิมล  ดีมงคล
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
08-1194-7062
น.ส.กิรณา  สังข์เสวก
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
08-7169-9443
 
 
 
 
 
 
นายพีระยุตต์  สุจริยานุรักษ์
ครูพี่เลี้ยง
08-0022-2557
น.ส.วันวิสา  นุชเสถียร
ครูพี่เลี้ยง

 
น.ส.กิตติยา  ผิวชอุ่ม
ครูพี่เลี้ยง

 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.จุฑารัตน์  ลิ้มสวัสดิ์
ครูพี่เลี้ยง
 
นายสุรินทร์  เกิดโพธิ์ชา
ช่างปูน ระดับ 4
08-9898-4830
 
     
     
     
     

 

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
037072
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
201
1109
34677
3640
4637
37072

ลิ้งค์น่าสนใจ