คณะผู้บริหารโรงเรียน
     
 
 
     
 
นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

(...ประวัติ...)
 
     
 
 
     
 
นายธีระวุฒิ  สาบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

08-1858-7605
 
     
 
http://py.ac.th/home/images/teacher/math/t0203.jpg
     
นายวิชาญ เพียรลี่
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
08-7163-9163
 นายอภิเชตุ  ทีปะปาล
กลุ่มบริหารทั่วไป
08-1944-8043
นางยุวดี ทองยี่สุ่น
กลุ่มบริหารวิชาการ
08-6589-0175 
     
http://py.ac.th/home/images/teacher/thai/t0102.jpg
 
     
นางรัชณี เนาวรัตน์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08-3973-8930
 
นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
08-7160-0912
     
 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
943634
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
162
556
941917
2522
4682
943634

ลิ้งค์น่าสนใจ