คณะผู้บริหารโรงเรียน
     
 
 
     
 
นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

(...ประวัติ...)
 
     
 
 
     
 
นายธีระวุฒิ  สาบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป และ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
08-1858-7605
 
     
 
 http://py.ac.th/home/images/teacher/math/t0203.jpg
     
 
นางยุวดี ทองยี่สุ่น
ครู ปฏิบัติหน้ารองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
08-6589-0175 
 
     
 
http://py.ac.th/home/images/teacher/thai/t0102.jpg 
 
     
 
นางรัชณี เนาวรัตน์
ครู ปฏิบัติหน้ารองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08-3973-8930
 
     
   
     
 
นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
ครู ปฏิบัติหน้ารองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
08-7160-0912
 
 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
037051
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
201
1088
34677
3619
4637
37051

ลิ้งค์น่าสนใจ