ตัวอย่างการปักชื่อย่อโรงเรียน และเครื่องแบบนักเรียน

รูปแบบการปักเสื้อนักเรียน

แบบเครื่องแต่งกาย