ข้อมูลครูและนักเรียน

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ตำแหน่ง / วิทยฐานะ รวม
ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูจ้างสอน ชาย หญิง
ภาษาไทย 1 1 3 2 - 1 6 7
คณิตศาสตร์ 1 1 3 1 - 1 5 6
วิทยาศาสตร์ 2 3 2 1 2 4 6 10
สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 2 1 4 1 2 2 7 9
สุขศึกษาและพลศึกษา - 1 2 - 2 3 2 5
ศิลปะ 1 1 - 1 - 2 1 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 3 3 - 4 1 9 10
ภาษาต่างประเทศ 2 3 2 - 6 1 12 13
งานแนะแนว 1 1 - - - 0 2 2
งานห้องสมุด - - - - 1 0 1 1
งานธุรการ - - - - 2 0 2 2
งานทะเบียน - - - - 1 0 1 1
พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง - - - - 5 1 4 5
รวม 10 15 19 6 24 16 58 74

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2559

ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ม.1 7 164 109 273 39.00
ม.2 7 143 108 251 35.86
ม.3 7 120 104 224 32.00
รวม 21 427 321 742 35.33
ม.4 4 65 68 133 33.25
ม.5 4 53 48 101 25.25
ม.6 4 52 62 114 28.50
รวม 12 170 178 348 29.00
รวมทั้งหมด 33 597 499 1,096 33.21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ตำแหน่ง / วิทยฐานะ รวม
ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูจ้างสอน ชาย หญิง
ภาษาไทย 2 1 3 2 - 1 7 8
คณิตศาสตร์ 3 1 1 2 1 1 7 8
วิทยาศาสตร์ 3 5 1 1 1 5 6 11
สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1 4 1 1 1 9 10
สุขศึกษาและพลศึกษา - 1 2 - 1 3 1 4
ศิลปะ 1 1 1 - 2 3 2 5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 5 2 1 3 2 11 13
ภาษาต่างประเทศ 3 3 1 1 1 1 8 9
งานแนะแนว 1 1 - - - 0 2 2
งานห้องสมุด - - - - 1 0 1 1
งานธุรการ - - - - 2 0 2 2
พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง - - - - 5 1 4 5
รวม 18 19 15 8 18 18 60 78

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2558

ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ม.1 8 153 111 264 33.00
ม.2 7 126 104 230 32.86
ม.3 7 142 110 252 36.00
รวม 22 421 325 746 33.91
ม.4 4 54 50 104 26.00
ม.5 4 55 64 119 29.75
ม.6 5 69 90 159 31.80
รวม 13 178 204 382 29.38
รวมทั้งหมด 35 599 529 1,128 32.23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ตำแหน่ง / วิทยฐานะ รวม
ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูจ้างสอน ชาย หญิง
ภาษาไทย 2 1 2 1 - 1 5 6
คณิตศาสตร์ 3 1 1 2 1 1 7 8
วิทยาศาสตร์ 3 6 - 1 2 4 8 12
สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1 4 - - 1 7 8
สุขศึกษาและพลศึกษา - 1 2 - 1 3 1 4
ศิลปะ 1 1 1 - 2 3 2 5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 5 2 1 3 2 11 13
ภาษาต่างประเทศ 3 3 1 1 1 1 8 9
งานแนะแนว 1 1 - - - 0 2 2
งานห้องสมุด - - - - 1 0 1 1
งานธุรการ - - - - 2 0 2 2
พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง - - - - 5 0 5 5
รวม 18 20 13 6 18 18 59 75

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2557

ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ม.1 8 132 112 244 30.50
ม.2 8 155 120 275 34.48
ม.3 8 139 100 239 29.88
รวม 24 426 332 758 31.58
ม.4 4 59 68 127 31.75
ม.5 5 75 98 173 34.60
ม.6 4 57 89 146 36.50
รวม 13 191 255 446 34.31
รวมทั้งหมด 37 617 587 1204 32.95

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
037057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
201
1094
34677
3625
4637
37057

ลิ้งค์น่าสนใจ