กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
นายจิรวัฒน์ ลิ้มสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.2
09-2282-8639
น.ส.รสริน เลิศกาญจนาพร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3
08-5170-4522
นายวิชาญ เพียรลี่
ครู คศ.2
08-7163-9163
 
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 

นางสาวธันยธรณ์ นามชารี
ครูผู้ช่วย

08-5465-9931