กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

นางณัฐดา ถิ่นวงษ์เย็น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.2
09-8426-4016

นางภาณิศา อินทะวงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1

06-2353-7199
นายอภิเชตุ ทีปะปาล
ครู คศ.
2
08-3665-3551
     
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
ครู คศ.3
08-7160-0912
น.ส.มธุพร สุเรนทรประสิทธิ์
ครู คศ.1

09-5556-0482
น.ส.แสงดาว กอพรม
ครูผู้ช่วย
09-3938-9795
 
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
นายศรัณย์ ภรณ์พิริยะนิยม
ครูผู้ช่วย
09-3350-1022
น.ส.นวลพร ภูริเอกสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
08-5380-9406
 
Miss Aminah Mudondo
ครูภาษาอังกฤษ