กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.อัมพร  ชุนถนอม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.2
09-8280-9053
น.ส.พิมลพรรณ  ไชยวงค์คำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูผู้ช่วย
06-1293-2183
 
นายเอกชัย  มงคลรัตนกาล
ครู คศ.2
08-4092-2535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
ครู คศ.2
08-1981-1887
น.ส.พรรวินท์  ผลวิเศษชัยกุล
ครู คศ.2
09-5414-6535
 
น.ส.ทรายทอง  เกตุพลอย
ครู คศ.1
08-9788-4491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.วารี  กลัดแกล้ว
ครูผู้ช่วย
09-1698-4534
น.ส.ณัฐธยาน์  ขวัญอ่อน
ครูอัตราจ้าง
08-7043-6947
 
น.ส.อรพินทร์  ฤชุพานิช
ครูอัตราจ้าง
09-3616-5939
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.สุพิชาณัฐ  แซ่อั้ง
ครูอัตราจ้าง
08-4138-1083
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
037083
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
201
1120
34677
3651
4637
37083

ลิ้งค์น่าสนใจ