โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

   Phattharayan Witthaya School

 

ประกาศ :: Announcement

  • ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา [อ่านประกาศ]

  • ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) [อ่านประกาศ]

  • ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ [อ่านประกาศ]

  • แจ้งการรับผลการเรียนและประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564 [pdf]

  • ประกาศโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [pdf]

  • ระเบียบโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2565 [อ่านระเบียบ]

  • ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [อ่านประกาศ]

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
650209 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด
650201 กิจกรรมวันตรุษจีน
650128 สุ่มตรวจ ATK นักเรียน
650116 รางวัลผู้บริหารดีเด่น-วันครู
 

ปฏิทินกิจกรรม

 

39/10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120  โทรศัพท์ 034-331802-3 โทรสาร 034-331802