โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ที่อยู่ : 39/10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดแค

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120

โทรศัพท์ : 034-331802-3     โทรสาร : 034-331802

เว็บไซต์ : www.py.ac.th     อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เพจ Facebook : โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

โสตทัศนศึกษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา