ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ ๒๕๔ ปี ๒๕๖๖ การอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๕๓ ปี ๒๕๖๖ กิจกรรม Big Cleaning Day
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๕๒ ปี ๒๕๖๖ พบแพทย์เพื่อรับฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๕๑ ปี ๒๕๖๖ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๖ณ วัดแค และวัดสัมปทวน
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๕๐ ปี ๒๕๖๖ วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๔๙ ปี ๒๕๖๖ พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๔๘ ปี ๒๕๖๖ พิธีทำบุญตักบาตร ครั้งที่ ๓ วันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๔๗ ปี ๒๕๖๖ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๔๖ ปี ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้บริการนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๔๕ ปี ๒๕๖๖ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
ฉบับที่ ๒๔๔ ปี ๒๕๖๖ ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.๕ - ม.๖ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองโคน ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 66
ฉบับที่ ๒๔๓ ปี ๒๕๖๖ ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.๓ - ม.๔ ณ สวนสนุกดรีมเวิร์ล จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 66
ฉบับที่ ๒๔๒ ปี ๒๕๖๖ ทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๒ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 66
ฉบับที่ ๒๔๑ ปี ๒๕๖๖ เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดออกแบบ "เสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม"
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
ฉบับที่ ๒๔๐ ปี ๒๕๖๖ โครงการแว่นตาเพื่อน้องนักเรียน ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
ฉบับที่ ๒๓๙ ปี ๒๕๖๖ อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนา หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC)
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
ฉบับที่ ๒๓๘ ปี ๒๕๖๖ รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
ฉบับที่ ๒๓๗ ปี ๒๕๖๖ รับส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
ฉบับที่ ๒๓๖ ปี ๒๕๖๖ รับฟังการบรรยาย “บทบาท อำนาจ หน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
ฉบับที่ ๒๓๕ ปี ๒๕๖๖ สนทนากลุ่มโครงการวิจัย “การศึกษาระบบนิเวศการศึกษา ความเป็นไปได้และแนวทางในการเปลี่ยนผ่าน จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66