ประกาศ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66